אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא עמדות ביחס לפרסום בטלויזיה בזמן מלחמת לבנון השנייה (2006)

  סקר טלפוני בנושא:
  עמדות הציבור הישראלי ביחס לפרסום בטלויזיה בזמן מלחמת לבנון השנייה - אוגוסט 2006

  בשיתוף משרד הפרסום ראובני פרידמן

  מטרות המחקר
  לבחון את עמדות הציבור ביחס לפרסום בטלוויזיה בזמן מלחמה, בנושאים הבאים:
  1. האם ישנה נכונות לצפות בפרסומות בזמן המלחמה
  2. אילו סוגי פרסומות נתפשים כלגיטימיים גם בזמן המלחמה ואילו לא
  3. שיעור הזפזופ במהלך שידורי חדשות/עדכונים ובמהלך תוכניות שאינן קשורות למלחמה
  4. האם מעדיפים לחזור ללוח המשדרים הרגיל או להמשיך עם דיווחי מלחמה נרחבים

  שיטת המחקר
  סקר  טלפוני במסגרת אומניבוס בקרב 500 גברים ונשים בגילאי 12+, בדגימה אקראית ופרופורציונאלית לפי גיל ואזור חיוג. טעות הדגימה המרבית כ- 4.5%

  הסקר בוצע ממרכז התקשורת הממוחשב שבמכון ברנדמן במהלך חודש אוגוסט 2006, בשלהי הלחימה (מיד לאחר הסכם הפסקת האש).

  מסקנות

  1. הנכונות הציבורית לשמור על שגרת הפרסום בזמן מלחמה
  רוב הציבור (55-63%) מקבל בהבנה פרסום שאינו קשור למלחמה. הוא אמנם אינו מייחס חשיבות לעצם קיום שגרת הפרסום, אך מקשר בין המשך הפרסום למצב הכלכלי במדינה.

  2. פרסום שנתפש מקובל יותר בזמן מלחמה
  הפרסום בזמן מלחמה נתפש כמקובל יותר אם עונה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  * פרסום הקשור ישירות למלחמה (כמו: הטבות לאנשי הצפון או לחיילים).
  יחד עם זאת, פרסום מסוג זה צריך להתבצע בזהירות רבה, מכיוון שאם הוא נתפש כתורם למפרסם יותר מאשר לתושבי הצפון – הוא מעורר תחושה של ניצול המצב ואנטגוניזם כלפי המפרסם.
  * מוצרים הנתפשים כמוצרי בייסיק שהשימוש בהם נותר קבוע בזמן המלחמה (מזון, תקשורת, שירותי בריאות, מוצרי ילדים וכו')
  * פרסום שאינו פוגע ב"אחדות העם" - לא בוטה או פוגע באוכלוסיות ספציפיות.

  3. תגובה אמוציונאלית לפרסום בזמן מלחמה
  רוב מכריע של הציבור תופש את הפרסומות המחבקות את אנשי הצפון כמרגשות ולא כמרגיזות.

  בפרסום שאינו נוגע ישירות למלחמה בצפון, לא נמצאה העדפה לפרסום עם מסר רציני או לפרסום הומוריסטי ונראה כי הציבור מוכן לקבל את שני סוגי הפרסומים (במגבלות סעיף 2 להלן).

  4. זפזופ ויעילות הפרסום

  לפי הצהרת המרואיינים, במהלך המלחמה הם זפזפו יותר מהרגיל. אך, לטענתם הם זפזפו יותר בזמן שידורי החדשות והעדכונים מאשר בדר"כ. לעומת זאת, בזמן תוכניות אחרות לא היתה עלייה משמעותית בזפזופ בעת ששודר מקבץ הפרסומות.

  למרות העליה בזפזופ בזמן שדור הפרסומות, החשיפה לפרסום עלתה בזמן המלחמה, כך שבסופו של דבר, ההוצאה על הפרסום נמצאה יעילה יותר. נתון זה משתקף היטב במדד יולי של visibility. בחודש זה ירדה העלות לאחוז חשיפה מזוהה לשיעור הנמוך ביותר מאז הושק המדד, והוא עמד על 36 אלף דולר בלבד. עלות זאת לא משקפת הנחות אלא מחיר מחירון, כך שהיעילות היתה גבוהה עוד יותר.