אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא מתנות לחתונות (2004)

  סקר בנושא מתנות לחתונות - יולי 2004

  מטרות המחקר
  1. בחינת הקף ההשתתפות בחתונות במהלך השנה האחרונה.
  2. בחינת מקום החתונה: אולם, גן, טבע , בית פרטי, חו"ל.
  3. בחינת סוג השי המועדף וגובה השי הניתן. 

  שיטת המחקר
  סקר טלפוני בקרב 600  גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל. הדגימה אקראית ופרופורציונלית לפי מין גיל ואזור מגורים.
  טעות הדגימה המירבית: 4% +
  הסקר בוצע ביולי  2004 בשיטת CATI במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בתל אביב.

  עיקר הממצאים

  1. הקף ההשתתפות בחתונות במהלך השנה האחרונה
  79% התארחו בחתונה במהלך השנה האחרונה, בממוצע של 4.5 חתונות בשנה
  12% ציינו שהשתתפו בחתונה אחת בלבד.
  31% השתתפו ב 2-3 חתונות.
  18% ציינו שהשתתפו ב 4-5 חתונות.
  18% ציינו שהשתתפו בשש חתונות ויותר

  2. מקום האירוע
  בקרב המשתתפים בחתונות במהלך השנה האחרונה:
  54% ציינו שהחתונה האחרונה נערכה באולם.
  41% גן אירועים.
  3% בטבע.
  1% בבית פרטי.
  1% בחו"ל.
   
  3. הקרבה למתחתנים
  15% ציינו קרבת משפחה ראשונה (אחים, ילדים, נכדים)
  40% ציינו קרבת משפחה בדרגה שניה ושלישית (דודים, בני דודים ואילך)
  37% ציינו חברות עם הורי הזוג או הזוג עצמו.
  4% ציינו שכנות.
  4% ציינו מקום העבודה של ההורים.

  4. השי שניתן לבני הזוג
  89% הביאו שי מכספם ו-11% הצטרפו לשי שהביאו בני משפחה אחרים
  81% הביאו כסף
  7% הביאו מתנה
  1% הביאו שובר מתנה

  מתנה מביאים יותר הצעירים ומי שיש להם קרבה משפחתית ראשונה לבעלי השמחה:
  12%  בגילאי 18-29
  17% מקרבה משפחתית ראשונה

  5. גובה השי
  גובה השי הממוצע הוא 376 ש"ח, לפי ההתפלגות הבאה:
  עד  100ש"ח 4
  101-200 13
  201-300 19
  301-400 11
  401-500 16
  501-700 5
  701-999 2
  1000 ש"ח ומעלה  7

  6. הגורמים המשפיעים על גובה השי
  גובה השי עולה בנסיבות הבאות:
  החוגגים בגן אירועים (392 ש"ח) לעומת אולם אירועים (357 ש"ח)
  המביאים שי כספי (383 ש"ח) לעומת מתנה (301 ש"ח)
  ככל שמתרבים ה"שותפים" לשי:
  יחיד/בודד: 306 ש"ח, זוג : 388 , שלושה אנשים ויותר :530 ש"ח
  ככל שקרובים יותר לבעלי האירוע :
  חברים : 345 ש"ח , קרבת משפחה 379 ש"ח ,  קרבת משפחה ראשונה: 497 ש"ח

  פרופיל דמוגרפי
  חילוניים (420 ש"ח) לעומת המסורתיים (390 ש"ח) ולעומת הדתיים (272 ש"ח).
  בעלי הכנסה גבוהה ונמוכה מעניקים שי גבוה יותר מאשר בעלי הכנסה ממוצעת:
  גבוהה (438) נמוכה (378) וזאת לעומת ממוצעת (331 ש"ח )

  למין, גיל והשכלה אין כל השפעה על גובה  השי הניתן בחתונה.
   
  מסקנות

  1. 2.5 מיליון ישראלים השתתפו בארועי חתונה של חברים ובני משפחה (באומדנים אלה לא נכללים ילדים, ומי שאינם דוברי עברית). בממוצע, כל אחד חגג ב- 4.5 חתונות במהלך השנה האחרונה.

  2. הצבור בוחר בכסף: כמעט בכל המקרים העדיפו המשתתפים להעניק כסף לזוגות ולא מתנה חפצית. המעבר למתנה חפצית מאפיין בעיקר קרבה משפחתית ראשונה (אז מביאים מתנה עם ערך גבוה במיוחד) או צעירים מתחת לגיל 30.

  3. קיימת שונות רבה בגובה השי, הנע מ 100 ש"ח ועד אלפי ש"ח. למרות שהממוצע עומד על 376 ש"ח. אולם, הממוצע המוצג כאן לא משקף את השי שנותנים מרבית החוגגים, שכן החציון עומד על 250 ש"ח בלבד: זהו למעשה הנתון המשקף את השי השכיח ביותר.
  הממוצע מוטה כלפי מעלה, בגלל המתנות הגדולות מאד הניתנות ע"י משתתפים בודדים לילדיהם ואחיהם.

  4. היקף ההוצאה של הישראלי על מתנות לחתונה של חברים וקרובים מסתכם ב- 1692 ש"ח בשנה. כלומר מדובר בהיקף של 4.2 מיליארד ש"ח בשנה, שמחליפים ידיים בארועים אלה.

  5. הגורם העיקרי המשפיע על גודל המתנה הוא הקרבה לבני הזוג הנישאים:
  ברוב המכריע של המקרים בהם ניתנו סכומים גבוהים מאד, מדובר בקרבה ראשונה של ילדים ואחים. ככל שהקרבה יורדת, כך יורד גובה השי.

  המלצה לזוגות הנישאים: מאחר שמחיר המנה אינו משתנה עפ"י הקרבה, אך גובה השי שונה מאד, הרי שהכלכליות של הארוע תקטן ככל שמזמינים לחתונה אורחים שאינם קרובים במיוחד לבני הזוג.

  6. גני הארועים נגסו נתח שוק משמעותי (41%) מאולמות הארועים. ומתברר כי המעבר לגנים הוא כלכלי, גם מנקודת הראות של גובה השי הניתן לזוגות.

  7. מצער לראות כי בעלי ההכנסה הנמוכה מעניקים שי גבוה יותר מהשי שמעניקים בעלי ההכנסות הממוצעות. כלומר הם לא מתאימים את השי ליכולת הכלכלית שלהם. ההמלצה שלנו לבעלי ההכנסות הנמוכות, להקטין את גובה השי שהם מעניקים בדומה לבעלי ההכנסות הממוצעות. נראה כי המגזר דתי/ חרדי כן מתאים את גובה השי ליכולת הכלכלית שלו.

  8. מין, גיל והשכלה אינם  משפיעים כלל על גובה השי: כך שמי שטענו בעבר, כי הצעירים מעניקים מתנות קטנות יותר מהמבוגרים, טעו.