אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא עמדות לערוץ 2 (2004)

  סקר טלפוני בקרב הצבור הרחב בנושא עמדות לערוץ 2 - דצמבר 2004

  השיטה ומבנה המדגם
  סקר טלפוני בשיטת CATI על מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל הדוברת עברית. המדגם כלל 500 גברים ונשים בגילאי 18+, בדגימה ארצית, אקראית ופרופורציונלית לפי מין, גיל ואזור חיוג. הסקר נערך בדצמבר 2004 ממרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א. טעות דגימה 4.5%.

  ממצאים עיקריים

  1. צפייה ממוצעת בטלביזיה ובערוץ 2
  "כמה זמן בממוצע אתה צופה בטלוויזיה ביום?"
  צפייה ממוצעת של 1.94 שעות ביום
  נוער ומבוגרים צופים יותר מאשר גילאי 25-49

  תדירות הצפייה בערוץ 2
  30% מגדירים את ערוץ 2 כערוץ העיקרי שלהם
  23% נוספים כערוץ בו צופים מחצית מזמנם
  42% נוספים כערוץ בו צופים מיעוט מזמנם (רבע מזמנם ופחות מכך)
  ערוץ 2 נתפש כערוץ עיקרי יותר בקרב נשים מאשר גברים ובקרב מי שטרם הגיעו לגיל 50.

  2. תכנים חסרים בתוכניות של ערוץ 2
  16% בלבד ציינו כי לא חסרות להם תוכניות בתמהיל הנוכחי של ערוץ 2.
  התוכניות החסרות ביותר הן תוכניות העשרה, מורשת ישראל, ערכי משפחה, סרטים וסדרות ישראליות, ותוכניות לילדים ונוער.

  60% היו רוצים שערוץ 2 ישדר יותר תוכניות המאפשרות צפייה של כל המשפחה.  רצון זה בולט יותר בקרב נשים וגברים בגילאי הביניים שהם הורים לילדים ובני נוער. הצורך בסוג זה של תוכניות יורד בקרב המבוגרים מעל גיל 50.

  3. דמויות חסרות בערוץ 2
  34% ציינו כי אין יצוג חסר של דמויות באף אחד מהמגזרים שהוצגו בפניהם.
  המגזרים החסרים ביותר הם: בעליי ההכנסות הנמוכות, תושבי הפריפרייה ומבוגרים.
  מיעוט גדול ציין חוסר במגזרים של עולים חדשים, עדות המזרח, מגזר ערבי, ודתי.
  רק בודדים ציינו חוסר בילדים.

  4. תפישת המין והאלימות בתוכניות המשודרות בערוץ 2
  הרוב טוענים כי אין יותר מדי מין או אלימות בתוכניות המשודרות בערוץ 2
  מין
  43% טוענים כי יש לא הרבה מדי ולא פחות מדי מין בתוכניות המשודרות בערוץ 2
  26% טוענים כי יש יותר מדי מין, לעומת 17% הטוענים כי יש פחות מדי מין.
  אלימות
  51% טוענים כי יש לא הרבה מדי ולא פחות מדי אלימות בתוכניות המשודרות בערוץ 2
  33% טוענים כי יש יותר מדי אלימות, לעומת 8% הטוענים כי יש פחות מדי אלימות.

  נשים ובני 50+ פחות מרוצים מרמת המין והאלימות בתוכניות המשודרות בערוץ 2.

  5. העמדות לאורך ההפסקות לפרסומות בערוץ 2
  83%     טוענים כי ההפסקות לפרסומות ארוכות מדי. תחושה זאת רווחת בכל המגזרים.

  6. שביעות הרצון הכללית משידורי ערוץ 2
  שביעות הרצון משידורי הערוץ נמוכה עד בינונית, עם ציון ממוצע של 6.51 על סולם של 1-10.
  שביעות הרצון דומה בכל שכבות הגיל וכן בקרב גברים ונשים.
  כצפוי, שביעות הרצון גבוהה יותר בקרב הצופים הכבדים של הערוץ, אך גם בקרב אלה היא בינונית ומגיעה לציון של 7.38 בלבד.

  7. המודעות והעמדות לזכייניות
  60% מכלל המדגם ידעו לציין שם של זכיין (ספונטנית).
  המודעות הגבוהה ביותר היתה לקשת (55%) ולאחריה לרשת וטלעד (45%).
  המודעות לשמות הזכיינים גבוהה יותר בקרב גברים בגילאי 25-49.

  לגבי השאלה "כשאתה בוחר לצפות בערוץ 2, האם יש משמעות לכך שחברה מסוימת היא זאת המשדרת באותו יום", ענו 89% כי אין לכך משמעות בעיניהם. רק 7% ציינו כי לזכיין המשדר באותו יום יש משמעות בעיניהם.

  8. מודעות ועמדות למכרז
  הצבור לא מודע ואדיש לנושא המכרז:
  61% מהצבור כלל לא יודעים שבימים אלה מתקיים מכרז לבחירת הזכיינים בערוץ 2.
  33% יודעים על כך אך אדישים לגבי מי יזכה במכרז
  6% בלבד מודעים לכך וטוענים כי חשוב להם מי יזכה.
  המודעות גבוהה מעט יותר בקרב גברים, ואילו הצעירים אדישים מעט פחות.

  במהלך המרכז אמורים להיבחר שני זכיינים להפעלת הערוץ . להערכתך ,לאילו מהחלופות הבאות יש יותר סיכויים להתממש?
  45% מאמינים כי ייבחרו 2 מתוך 3 הזכיינים הנוכחיים
  11% מאמינים כי ייבחרו 2 זכיינים חדשים לחלוטין
  9% מאמינים כי ייבחר זכיין נוכחי אחד וזכיין חדש אחד.

  מסקנות עיקריות

  1. ערוץ 2 נתפש כערוץ עיקרי לחלק ניכר בצבור הישראלי. למרות זאת צבור הצופים מרוצה רק באופן בינוני מהתמהיל ומתוכניות הערוץ.  גם הצופים הכבדים של הערוץ לא מפגינים שביעות רצון גבוהה ממנו.

  הרוב מאמינים כי מינון המין והאלימות סבירים, אך יש מיעוט גדול החש כי המינון גדול מדי (הן ביחס למין והן ביחס לאלימות).

  קיימת תחושה של חוסר בתכנים משפחתיים ומעשירים וכן בדמויות עממיות. מיעוט גדול מרגיש חוסר גם בייצוגיות של דמויות מגזריות שונות.

  2. הצבור אדיש לנושא הזכיינים הקיימים ולא מודע למכרז המתקיים בימים אלה.
  קשת זוכה למודעות גבוהה מעט יותר משתי הזכייניות הנותרות.