אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא התייעצות רפואית (2004)

  סקר טלפוני התייעצות רפואית - אוקטובר 2004

  השיטה ומבנה המדגם
  סקר טלפוני בקרב 500 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת הדוברת עברית בישראל. הדגימה אקראית ופרופורציונלית לפי מין גיל ואזור מגורים. טעות הדגימה המירבית: 4.5% .
  הסקר בוצע באוקטובר 2004 בשיטת CATI במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בתל אביב.

  עיקר הממצאים

  1. "האם בקרת בשנה האחרונה בקופת חולים שלך לשם התייעצות רפואית"?
  "אם כן - האם לאחר הבקור נועצת עם רופא נוסף לשם קבלת חוות דעת נוספת בנוגע לאותו נושא?"
  34% בכלל לא הגיעו לייעוץ בשנה האחרונה
  48% התייעצו רק עם רופא בקופת החולים שלהם
  18% קבלו חוות דעת בנוסף לרופא בקופת החולים (אלה מהווים 27% מכלל הפונים לקופת חולים בשנה האחרונה)

  2. אפיון דמוגרפי של המקבלים חוות דעת נוספת בתשלום (מתוך הפונים לרופא בקופות החולים)
  חוות דעת נוספת בתשלום שכיחה יותר בקרב נשים לעומת גברים, בקרב גילאי 50+, בעלי השכלה על תיכונית, הכנסה ממוצעת, ובמגזר המסורתי והדתי יותר מאשר במגזר החילוני.
  9% מהגברים לעומת 21% מהנשים
  6% בגילאי 18-24, 14% גילאי 25-49, 26% בגילאי 50+
  18% השכלה על תיכונית, 11% השכלה תיכונית ומטה.
  20% במגזר המסורתי והדתי, לעומת 12% במגזר החילוני
   
  3. "האם ההתייעצות היתה בתשלום? אם כן- מה המחיר ששולם עבורה?"
  56% מתוך מקבלי חוות הדעת הנוספת שלמו עבורה 582 ש"ח בממוצע


  מסקנות עיקריות

  1. ברוב המקרים, הצבור הישראלי מסתפק בייעוץ הרפואי שמקבל מהרופא שלו בקופת החולים.
  רק במיעוט המקרים פונים לקבל חוות דעת נוספת.

  2. ככל שעולה הגיל גוברת הפניה לחוות דעת נוספת, ובין היתר גם לחוות דעת בתשלום. הסבה לכך כפולה:
  א. עליה בתחלואה ובפניה לייעוץ רפואי מלכתחילה (בקופות החולים עצמן)
  ב. עליה בשכיחות המחלות הקשות הדוחפות את החולים לחוות דעת נוספת.

  העובדה שלא נמצאה עליה בשעור הפונים לחוות דעת בקרב בעלי ההכנסות הגבוהות, מעידה על כך, שנושא זה עדיין לא הפך לטרנד בסגנון החיים הישראלי, וכי הפנייה לחוות דעת נוספת קשורה בחומרת המחלה.

  3. 600 אלף איש פנו לקבל חוות דעת רפואית נוספת, בנוסף לחוות הדעת שקבלו מהרופא בקופת החולים שלהם. מחציתם שלמו עבורה 580 ש"ח בממוצע והיתר לא שלמו עבורה (מכוסה ע"י בטוח משלים או פרטי).
  כלומר האזרח הישראלי שלם לרופאים, ישירות 170 מליון ש"ח בשנה האחרונה, עבור חוות דעת רפואית נוספת. זה לא כולל את הסכומים שהועברו לרופאים ע"י הביטוחים לצורך כסוי 300 אלף חוות דעת נוספות שנתנו במהלך השנה וכוסו ע"י בטוח משלים או פרטי.