אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא ועד בית, סכסוכים בין שכנים, והרגלי כשרות בבית ומחוץ לבית (2004)

  דוח סקר  על "ועד בית", "סכסוכים בין שכנים" ו"הרגלי כשרות בבית ומחוץ לבית" - ינואר 2004

  שיטת המחקר:
  סקר טלפוני בקרב 503 גברים ונשים בגילאי 18 עד 74.  הסקר מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל והוא פרופורציונאלי לפי גיל, מין ואזורי חיוג. הסקר בוצע במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א בינואר 2004.

  עיקר הממצאים:

  1. סכסוכים בין שכנים

  שכיחות הסובלים מסכסוכים בין שכנים
  14% מכלל המדגם דיווחו כי הם סובלים מסכסוכים בין שכנים
  הסכסוכים שכיחים יותר בבתים משותפים אך קיימים גם בין שכנים המתגוררים בבתים פרטיים הסמוכים זה לזה:
  16% מהמתגוררים בבתים משותפים
  9%  מהמתגוררים בבתים פרטיים

  שכיחות הסכסוכים מגיעה לשיא בקרב בעלי משפחות בוגרות עם ילדים (גברים ונשים בגילאי 35-49).


   2. סיבות הסכסוך
  25% סכסוך על רקע כספי (18% אי תשלום מסי ועד הבית + 7% סכסוך כספי אחר)
  21%  אי שמירה על ניקיון הבית
  20% חריגות בנייה
  15% אי הקפדה על שקט בשעות המנוחה
  12% התנהגות כללית לא נעימה ולא מתחשבת
  12% סכסוך בגלל הילדים
  5%   סכסוך הקשור בחניה
  4%   סכסוך הקשור בפגיעה ברכוש
  2%   על רקע פוליטי
  4%  סבות אחרות

  נשים דיווחו יותר על  סכסוכים בגלל אי שמירה על שקט. ביתר הנושאים אין הבדל.

  הנזק הכספי כתוצאה מסכסוכי שכנים
  56% מהמדווחים על סכסוכי שכנים טענו כי נגרם להם נזק כספי כתוצאה מהסכסוך.
  הנזק הכספי הוערך ב- 3300 ₪ בממוצע (שווי הנזק הוערך כגבוה יותר ע"י גברים מאשר נשים).

  סיום הסכסוך
  16% ציינו כי הם אישית היו מעורבים בסכסוך עם שכן:
  ב- 40% מהמקרים הסתיים הסכסוך בניתוק יחסים מוחלט
  32% פשרה והשלמה
  27% הסתיים עם הזמן
  17% פסיקה משפטית
  8% מעבר דירה של אחד הצדדים המעורב בסכסוך
  4% מעורבות של המשטרה
  3% - הסתיים באופן אחר
  3% הסכסוך טרם הסתיים
   
  נשים דיווחו יותר על ניתוק יחסים וגברים דיווחו יותר על פסיקה משפטית ופשרה

  3. תשלום לועד הבית
  87% מהמתגוררים בבתים משותפים דיווחו על תשלום לועד בית.
  11% ציינו כי אין ועד בית בבניין המשותף בו הם מתגוררים
  2% ציינו כי יש ועד אך אין תשלום מסי ועד

  התשלום הממוצע הוא 98 ₪ בחודש. התשלום גבוה יותר באזור המרכז שם מגיע ל 121 ₪ והנמוך ביותר הוא בצפון שם מגיע ל 79 ₪. מסי הועד נמוכים מהממוצע בקרב בעלי הכנסה נמוכה, צעירים מתחת לגיל 34.
   

  מסי הועד מכסים את הנושאים הבאים:
  81% ניקיון הבניין
  67% גינון
  40% אחזקת מעלית
  33% שיפוץ והשקעות ברכוש המשותף
  15% גז משותף
  11% חימום מים משותף (יותר בקרב בני 50+)
  11%  מתנות לשכנים לאירועים משפחתיים ולילדים הבית (יותר בקרב צעירים)
  2%   אחזקת בריכת שחייה

  4. הרגלי כשרות

  שמירה על כשרות בבית
  43% באופן מלא
  28% באופן חלקי
  29% בכלל לא

  שמירה על כשרות במסעדות בארץ
  38% אוכלים במסעדות עם תעודת כשרות בלבד
  25% אוכלים גם במסעדות ללא תעודת כשרות, אך נזהרים שלא לאכול מאכלים לא כשרים
  34% אוכלים הכל ללא הבחנה
  3% לא אוכלים כלל במסעדות

  שמירה על כשרות כשנמצאים בחו"ל
  34% אוכלים במסעדות עם תעודת כשרות בלבד
  24% אוכלים גם במסעדות ללא תעודת כשרות, אך נזהרים שלא לאכול מאכלים לא כשרים
  35% אוכלים הכל ללא הבחנה
  7% לא אוכלים כלל במסעדות

  הבדלים לפי סגנון חיים
  41% מהחילוניים מציינים כי הם שומרים על כשרות בבית במידה זו או אחרת 
  והיא יורדת ל 30% כאשר אוכלים במסעדות בארץ או בחו"ל

  המסורתיים מדווחים על 97% השומרים על כשרות בבית במידה זו או אחרת, והיא יורדת ל 91% כשהם אוכלים במסעדות בארץ ו- 84% כשהם בחו"ל.

  לא נמצאו הבדלים לפי גיל – שמירה על כשרות נמצאה בפיזור דומה בכל קבוצות הגיל.

  הבדלים דמוגרפיים אחרים
  שמירה על כשרות נמוכה בקרב בעלי הכנסה והשכלה גבוהות, תושבי ירושלים והדרום, משפחות גדולות, ובקרב מי שאינם משמשים בתפקידי ניהול. הבדלים אלו נובעים מהאפיון הדמוגרפי של פלח האוכלוסייה המגדיר עצמו כמסורתי ו/ או דתי.

  מסקנות

  1. סכסוכי שכנים
  ב- 170 אלף בתים מדווח על סכסוכי שכנים המתרחשים במהלך תקופת הראיון.
  הסכסוכים מקיפים מגוון של נושאים שהשכיחים בהם הם כספיים, ניקיון, שקט, חריגות בנייה וסכסוכי ילדים.

  ב- 56% מהסכסוכים נגרם נזק כספי המוערך בכ- 3300 ₪. כלומר נזק שנתי של 310 מיליון ₪ .

  הגורמים המעורבים ביותר בסכסוכים עם השכנים הם גילאי 35-49, משפחות עם ילדים.
  בגיל 50+ כשהילדים עוזבים את הבית, יורדת גם שכיחות הסכסוכים בין השכנים.

  לסכסוכים אין סוף טוב, ורק במיעוט המקרים הוא מתכלה מעצמו במהלך הזמן. במחצית המקרים הוא מסתיים בפשרה והשלמה עם המצב עם או בלי מעורבות משפטית, אולם במחצית המקרים הוא מוביל לניתוק קשרים ולמעבר דירה של אחד הצדדים. מצב זה מעיד על כך, שלמרות שקל מאד להיכנס לסכסוך עם שכנים צריך לזכור שקשה מאד לצאת ממנו ללא נזק ובהרגשה טובה.

  2. ועד בית
  68% מהמדגם מתגוררים בבניין משותף, כלומר 810 אלף משפחות. 87% מהם משלמים דמי ועד בממוצע של 98 ₪ בחודש, המשמשים למגוון פעילויות אחזקה הכוללות ניקיון, גינון, מעליות תיקונים ושדרוגים של הרכוש המשותף,  גז וחימום. במיעוט המקרים דווח גם על פעילויות חברתיות כמו מתנות משותפות לאירועים משפחתיים של הדיירים.
  מסי הועד מסתכמים ב 830 מיליון ₪ בשנה.

  3. כשרות
  71% מהמדגם מעידים על עצמם כשומרים על כשרות במידה זו או אחרת בביתם.
  השמירה על כשרות עקבית בבית ומחוץ לבית בקרב מסורתיים ודתיים.

  אולם נמצא שוני רב בשיעור השומרים על כשרות בקרב מי שמגדירים את עצמם כחילוניים:
  בבית שומרים הרבה יותר מאשר במסעדות מחוץ לבית, כשאלה מוכנים במקרים רבים לאכול במסעדות ללא תעודת כשרות אבל משתדלים להימנע ממאכלים הנחשבים בעיניהם לא כשרים בעליל.

  העובדה שרבים מהחילוניים שומרים על כשרות במידה זו או אחרת בביתם, רומזת על פער בתפישה העצמית שלהם: מחד הם נוהגים כמסורתיים אך רואים עצמם כחילוניים.

  בניגוד למצופה – לא נמצאו הבדלים בשיעור השומרים על כשרות בקבוצות הגיל השונות, כך שניתן להגדיר את המצב כיציב, לפחות בנושא זה.