אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא פנסיה (2005)

  סקר חשבים: ל25%- מן העובדים אין כיום תוכנית פנסיה
  ורק 34% יודעים להעריך את הכנסתם העתידית לעת פרישה

  * אייבי מאיר מנכ"ל מרכז המידע חשבים: על קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל לדווח מדי שנה לעמיתיהן ומבוטחיהן מהו צפי ההכנסה החודשית שלהם *

     ל25%- מן העובדים כיום, בין אם הם שכירים או עצמאיים, אין עדיין תוכנית פנסיה למימון פרישתם מן העבודה. אולם, בעוד ש49%- מבני 24-18 אינם מפרישים עדיין לגימלאות הרי רק ל13%- מבני 50 ומעלה אין עדיין תוכנית פנסיה. נתונים אלה עולים מסקר מיוחד שנערך בעבור מרכז המידע חשבים מקבוצת חילן טק לקראת ועידת חשבים הראשונה לעבודה, שכר וביטוח פנסיוני. ל26%- מבני 34-25 אין עדיין תוכנית פנסיונית וכמוהם ל20%- מבני 49-35. "מכאן, ששיעור ההפרשה לגיל פרישה גבוה יותר ככל שגיל העובד מבוגר יותר", אומר אייבי מאיר מנכ"ל מרכז המידע חשבים.

     עוד עולה מנתוני סקר חשבים, שנערך על-ידי מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, כי רק 34% מן העובדים יודעים להעריך כיום  את הכנסתם הצפויה עם הפרישה מגימלאות. לפי אלה היודעים, ההכנסה החודשית הממוצעת הצפויה בתקופת הפרישה מן העבודה תעמוד בערכים נוכחיים, לפי הערכת העובדים, על כ4,600- שקלים בחודש. יצויין כי משכורת שכיר ממוצעת כיום עומדת על כ7,000- שקל ברוטו. 11% צופים הכנסה חודשית של 4,000-3,000 שקל; 6% - 5,000-4,000; 6% - 6,000-5,000; 4% - 7,000-6,000 שקל; 2% - 8,000-7,000; 5% - מעל 8,000 שקל בחודש; 14% - גימלאים בפועל.

     "השיעור הנמוך של היודעים להעריך את גובה גימלתם העתידית מלמד, להערכתנו, כי התחשיבים האקטואריים אינם נהירים למבוטחים וכי התהפוכות הגדולות בנושא הפנסיה, שהתחוללו בשנים האחרונות, השאירו את ציבור המבוטחים בעלטה גמורה ביחס לעתידו", אומר מנכ"ל מרכז המידע חשבים ומוסיף: "ומכאן, שלפי דעתנו על קרנות הפנסיה וחברות הביטוח לדווח מדי שנה, עם משלוח הדוח השנתי שלהן, למבוטחיהן מהו צפי ההכנסה החודשית של מי שאינם בוחרים במסלול של היוון וכך הם יוכלו הן להעריך והן להוסיף צבירה אם הסכום נראה להם נמוך מדי".

     כאשר נשאלו המרואיינים בסקר המיוחד של חשבים, שנתוניו המלאים יתפרסמו בוועידת חשבים הראשונה לעבודה שכר וביטוח פנסיוני, כיצד הם מבטחים עצמם לפרישה לגימלאות,

     השיבו 34% מן העובדים והעצמאיים, המבוטחים בתוכנית פרישה כלשהי, כי יש להם תוכנית ביטוח מנהלים; 26% - קרן פנסיה, 25% - קופת גמל בנקאית; 23% - תוכנית חסכון בנקאית רגילה; 4% - השקעות במניות ונדל"ן; 4% - אינם יודעים באיזו תוכנית מבוטחים; 4% מתכננים מכירת נכס עתידית או מימוש רכוש אחר. הנתונים המצטברים מלמדים כי כ16%- מבטחים עצמם ביותר מאפיק אחד.

     לדברי אייבי מאיר, מנכ"ל מרכז המידע חשבים מקבוצת חילן טק, העיתוי לוועידת חשבים "נובע מן הידיעה הברורה כי נושא הפנסיה הוא מן הנושאים הלא-ברורים ביותר והבלתי מובנים ביותר בקרב האוכלוסיה העובדת, שהיא רוב האוכלוסיה הבוגרת: "קרנות פנסיה ישנות וחדשות, חברים ומרוויחים, שינוי גיל הפרישה והמלצות ועדת בכר יצרו בלבול ואי-ודאות שאת חלקם מבקשת ועידת חשבים ליישב".

    עוד התעניין סקר מכון ברנדמן, שנערך לפי הזמנת מרכז המידע חשבים, מהו גיל הפרישה המתוכנן. 75% מכלל העובדים ציינו כי הם יודעים מהו גיל פרישתם המיועד. 12%  – לפני גיל 60; 14% בין גיל 60 ל62-; 6% - 64-62; 25% - 66-64; 14% - 67; 3% - בגיל 68 ומעלה; 1% - אינם מתכננים כלל פרישה לגימלאות. 
   
     סקר מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, בוצע במיוחד לקראת ועידת חשבים הראשונה לעבודה שכר וביטוח פנסיוני ונערך בקרב מדגם בן 500 איש דוברי עברית מבני 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל.