אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא קנסות (2004)

  סקר טלפוני בנושא קנסות - יוני 2004

  השיטה
  הסקר נערך טלפונית במסגרת האומניפונים השוטפים בשיטת CATI ממרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א, בחודש פברואר 2004. המדגם הקיף 498 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל. הדגימה אקראית ופרופורציונלית לפי מין גיל ואזור מגורים.

  עיקר הממצאים

  1. שעור הנהגים באוכלוסיה הבוגרת הדוברת עברית
  68% מחזיקים ברשיון נהיגה
  78% מהגברים ו- 59% מהנשים
  השעור גבוה יותר בקרב גילאי 31-49 (77%) לעומת 66% בגילאי 18-30 ו- 57% בגילאי 50+.

  2. שעור מקבלי הקנסות על עברות תנועה וחניה
  47% מבעלי רשיון נהיגה קבלו קנס כלשהו בשלוש השנים האחרונות על עברת תנועה או חנייה:
  55% מבין הגברים המחזיקים ברשיון נהיגה לעומת 37% מהנשים המחזיקות ברשיון נהיגה.

  אין הבדל בין קבוצת הגיל הצעירה של 18-30 לעומת 31-49, אבל בגילאי 50+ נופל שעור מקבלי הקנסות
    ל- 36% מהמחזיקים רשיון בגילאים אלה.

  3. סוגי עברות עליהן קבלו קנסות
  30% מהנוהגים קבלו קנסות על עברות חניה: 33% מהגברים ו 24% מהנשים
  8% על מהירות מופרזת
  18% על עבירות תנועה אחרות (כולל עקיפות אסורות, מעבר ברמזור אדום, התעלמות מתמרור עצור וכד')

  4. קנסות חניה
  30% מהנהגים קבלו קנסות חניה בשלוש השנים האחרונות
  5 פעמים בממוצע. מספר הקנסות גדול מאד בקרב הצעירים ויורד עם הגיל בצורה משמעותית:
  גילאי 18-30: 7.5
  גילאי 31-49: 4.5
  גילאי 50+: 2.4 קנסות בשלוש השנים האחרונות
  פרופיל מקבלי הקנסות: גברים, גילאי 25-49, תושבי ירושלים והמרכז, השכלה והכנסה גבוהות וילידי הארץ.

  5. תשלום קנסות החניה
  93% ממקבלי קנסות החניה טוענים כי שלמו את הקנסות
  סה"כ שולמו 82% מכלל הקנסות שקבלו המרואיינים במדגם.

  מוסר התשלומים גבוה יותר דווקא בקרב הצעירים בגילאי 18-30 ש- 96% מביניהם שלמו קנסות לעומת 92% ביתר קבוצות הגיל. מוסר התשלומים גבוה גם בקרב בעלי הכנסות והשכלות נמוכות ועולים חדשים.
  לעומת זאת, הוא נמוך מהממוצע בקרב חרדים ותושבי ירושלים.

  מסקנות

  1. קנסות חניה שכיחות הרבה יותר מקנסות על עברות תנועה.
  מבין עברות התנועה בולטת המהירות המופרזת כמקור לקבלת קנס.

  2. 30% מהנהגים בכל רחבי הארץ קבלו קנסות חניה. התופעה שכיחה יותר בערים צפופות כמו ירושלים וגוש דן.
  המדובר ב- 660 אלף איש שקבלו 5 דוחות חניה בממוצע במהלך שלוש השנים האחרונות.
  כלומר מדובר ב- 880 אלף קנסות בשנה המסתכם ב- 88 מיליון ש"ח (לא כולל רביות פיגורים)

  3. 93% ממקבלי הקנסות משלמים קנסות, אבל לא את כל הקנסות.
  בממוצע שולמו רק 82% מקנסות החניה שקבלו הנהגים בשלוש השנים האחרונות.

  4. למרות שהצעירים מקבלים פי שלוש יותר קנסות מאשר הנהגים המבוגרים, מוסר התשלומים גבוה יותר בקרבם מאשר בקרב מבוגרים.

  5. מתברר כי ככל שההכנסה וההשכלה גבוהות יותר, כך הנטייה לא לשלם עולה: נובע מבטחון עצמי של היכולת להתמודד מול המערכות.