אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא עלות תחזוקה של חיות מחמד (2002)

  סקר אומינפון בנושא עלות תחזוקה של חיות מחמד - מאי 2002

  מטרות
  1. לבחון את שיעור מחזיקי חיות המחמד.
  2. לאמוד את העלות הכספית של אחזקת חית מחמד.

  השיטה ומבנה המדגם
  הסקר בוצע באמצעות אומניפון על מדגם של 401 גברים ונשים בני 25+. המדגם ארצי ומייצג את האוכלוסייה הבוגרת בישראל הדוברת עברית. הדגימה אקראית ופרופורציונאלית לפי גיל, מין ואזורי חיוג. המחקר נערך במחצית הראשונה של חודש מאי 2002 ממרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בתל-אביב.

  עיקר הממצאים

  1. שיעור בעלי חית מחמד
  ל- 32% מכלל האוכלוסייה של בני ה- 25+ יש חית מחמד כלשהי (שהם 480 אלף בתי אב)
  480 אלף בתי אב מחזיקים בחית מחמד כאשר 90 אלף מתוכם מחזיקים במספר חיות מחמד.
  החיה הפופולרית ביותר היא הכלב ואחריה החתול:
  24% דיווחו שיש להם כלב – 360 אלף בתים
  8%   חתול - 120 אלף בתים
  3%   דגים – 45 אלף בתים
  2%   ציפורים – 30 אלף בתים
  1%   אוגרים – 15 אלף בתים.
  שיעורים גבוהים יותר של בעלי חיות מחמד נמדדו בקרב בני 35-49, מחוץ לאזור המרכז, חילוניים, בעלי השכלה והכנסה ממוצעת ומעלה.

  2. תשלום עבור חית המחמד
  25% מבעלי חיות המחמד (שהם 8% מכלל האוכלוסייה) שילמו עובר חית המחמד שברשותם:
  25% שילמו עבור כלב, מחיר ממוצע של 735 ש"ח.
  3%  שילמו עבור חתול, מחיר ממוצע של 382 ש"ח.
  46% שילמו עבור כל חיה פרט לכלב או חתול (ציפור, אוגר וכו'), מחיר ממוצע של 214 ש"ח.

  3. עלות חודשית של חית מחמד
  הכלב הוא חית המחמד היקרה ביותר לאחזקה חודשית:
  מחיר חודשי ממוצע לאחזקת כלב היא 136 ש"ח בחודש.
  חתול – 103 ש"ח .
  חית אחרת פרט לכלב או חתול – 63 ש"ח.

  מסקנות:

  1.  בעלות על חיות מחמד
  לשליש מהאוכלוסייה יש חית מחמד. אולם חיית המחמד היא לא עניין לבעלי הכנסות נמוכות, שכן המדובר בתוספת של למעלה ממאה ש"ח בחודש בעבור תחזוקה שוטפת של בע"ח. ואכן, חיית מחמד נמצאת בקרב השכבות המבוססות יותר.

  מלבד הנושא הכספי, נראה כי שיקולים של ערכים וסגנון חיים משפיעים על הנכונות של הישראלי להחזיק בחיית מחמד. כך מסתבר שחיות המחמד נמצאות כמעט ורק באוכלוסיה החילונית (כנראה משיקולים דתיים חיות המחמד לא שכיחות במגזר הדתי), ובקרב בעלי משפחות המתגוררות בפריפריה (צפון ודרום הארץ).

  2. ערך שוק חיות המחמד
  שוק חיות המחמד מגלגל 550 מליון ש"ח בשנה על מזון, אביזרים, מוצרי טיפוח וטיפולים.