אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא היקף נסיעות לאחר התייקרות הדלק (2005)

  מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק: 27% מן הנהגים
  צמצמו את היקף נסיעותיהם עקב התייקרות הדלק

     עליית מחירי הדלק לרכב בשיעור של כ20%- מראשית השנה הביאה לכך ש27%- מן המחזיקים ברכב פרטי שבבעלותם צמצמו את היקף נסיעותיהם. 19% מעידים כי הם נוסעים "מעט פחות" ואילו 8% מדווחים כי הם נוסעים "הרבה פחות". כך עולה מסקר מיוחד, שערך מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק בקרב 271 בעלי-רכב, המממנים מכיסם את הוצאות הרכב.

     עוד עולה מן הסקר כי אף אחד מן הנהגים אינו מדווח על הגדלת נסיעותיו, 5% אינם יודעים ואילו 68% לא שינו את היקף נסיעותיהם.

     סקר מכון ברנדמן, שנערך בטלפון ממרכז התקשורת של המכון, הקיף 501 נשאלים, אשר 54% מהם מחזיקים בבעלותם ברכב פרטי. 46% מן הנשאלים אינם בעלי רכב או שאינם נושאים בהוצאותיו.