אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא עוזרי ניקיון (2003)

  סקר בנושא עוזרי ניקיון - יוני 2003

  מטרות המחקר:
  1. לאמוד את שיעור העסקת עוזרי ניקיון בהשוואה לשנים קודמות
  2. לבחון את דפוסי השימוש בעוזרי ניקיון
  3. לאפיין את דמותו של עוזר הניקיון 2003

  שיטת המחקר:
  סקר טלפוני בקרב 500 גברים ונשים בגילאי 18+.  הסקר מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל והוא פרופורציונאלי לפי גיל, מין ואזורי חיוג. הסקר בוצע ביוני  2003  בשיטת CATI ממרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א.

  עיקר הממצאים:

  1. שיעור המשתמשים בעוזרי ניקיון בבית
  31% מעסיקים עוזרי ניקיון לבית
  זוהי עליה בהשוואה לשנת 1999 אז דיווחו 25% על העסקת עוזרי ניקיון.

  2. תדירות העסקת עוזרי ניקיון בבית
  11% המעסיקים מספר פעמים בשבוע
  41% המעסיקים פעם בשבוע
  45% המעסיקים פעם בשבועיים עד פעם בחודש
  6% המעסיקים לעתים רחוקות

  בכל ביקור, מועסק עוזר הניקיון 4.25 שעות בממוצע
  סה"כ שעות עבודה ממוצעות בחודש: 17.4 שעות בחודש

  3. עלות העסקת עוזרי ניקיון בבית
  עלות ממוצעת לשעת עבודה: 30 ₪
  עלות ממוצעת בחודש:  521 ₪ בחודש

  4. פרופיל דמוגרפי של המעסיקים עוזרי ניקיון
  העסקת עובדי ניקיון שכיחה יותר בקרב חילוניים, מבוגרים, בעלי הכנסה והשכלה גבוהות ובקרב תושבי המרכז וירושלים.
   
  ככל שעולה הגיל עולה השכיחות של העסקת עובדי ניקיון בבית:
  20% בגילאי 25-34
  32% בגילאי 35-49
  39% בגילאי 50+

  ככל שעולה ההכנסה עולה שכיחות העסקת עובדי ניקיון בבית:
  21% בקרב בעלי הכנסה מתחת לממוצע (מוסבר במגבלות פיזיות ובגיל מבוגר של המעסיק)
  26% בקרב בעלי הכנסה ממוצעת
  37% בקרב בעלי הכנסה גבוהה

  העסקת עובדי ניקיון שכיחה יותר באזור המרכז ובירושלים, הרבה יותר מאשר ביתר הארץ:
  37% בירושלים
  38% באזור המרכז והשרון
  25% באזור הצפון
  21% בשפלה ובדרום

  5. פרופיל המועסקים כעובדי ניקיון

  מוצא אתני של המועסק
  41% ילידי ישראל
  41% עולים חדשים
  18% עובדים זרים

  העסקת עובדים זרים שכיחה יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה, תושבי ירושלים והמרכז

  מין המועסק
  84% עוזרות נשים
  16% עוזרים גברים
   
  מסקנות

  1. שיעור המעסיקים עובדי ניקיון עלה מאז 99, למרות המצב הכלכלי:
  הביקוש הקשיח מצביע על עדיפות גבוהה שמעניקים מעסיקי עוזרי הבית לשרות זה. במיוחד בקרב המבוגרים החווים ירידה ביכולת הפיזית עם הגיל, ולכן מתקשים לוותר על עוזרי הניקיון, למרות הירידה בהכנסתם.

  2. 59% מעסיקים מהגרים שהם עיקר כוח העבודה בתחום עובדי ניקיון בבית והרבה מעל למשקל היחסי שלהם באוכלוסייה (41% עולים, 18% עובדים זרים).
  העסקת מהגרים במשקי בית פרטיים היא תופעה אוניברסלית הנובעת משילוב של שני גורמים
  א. הנגישות של תחום תעסוקה זה למהגרים לעומת עיסוקים אחרים הדורשים מקצועיות, כישורים, שפה, אישורי עבודה.
  ב. אטרקטיביות נמוכה בקרב ילידי הארץ הפוגעת במוטיבציה

  המוטיבציה הגבוהה יותר של המהגרים, מתבטאת בתפוקה גבוהה יותר של המהגר לעומת הישראלי. זאת בנוסף לעלות הנמוכה מעצימים את כדאיות ההעסקה של מהגרים (עולים ועובדים זרים) על חשבון העסקת ישראלים ותיקים.
   
  עבודת ניקיון בבתים ממשיכה להיות נחלת הנשים (84% נשים לעומת 16% גברים). השילוב של רוב נשים מוסבר בהיותו ערוץ ההעסקה הלא פורמלי הנגיש ביותר למהגרים נשים (לגברים מהגרים פתוחים ערוצים נוספים במגזר הפרטי, כמו עבודות תחזוקה הדורשות כוח פיזי או כישורים הנתפשים כ"גבריים" כמו בניין, שיפוצים, גננות וכד').

  3. גודל השוק
  370 אלף משקי בית מעסיקים עוזר בית בתדירות של 17 שעות בחודש בממוצע, ובעלות ממוצעת של 521 ₪ בחודש. סה"כ מתגלגלים בשוק זה  194 מיליון ₪ בחודש, (שהם 2.3 מיליארד ₪ בשנה), ושרובו לא מדווח לרשויות המס.  כמעט חצי מיליארד ₪ בשנה מגיע לעובדים הזרים בלבד. והיתר מתפלג באופן שווה בין עולים חדשים לישראלים ותיקים.