אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא השתתפות במבצעים (2004)

  סקר טלפוני בנושא השתתפות במבצעים - ספטמבר 2004

  שיטת המחקר
  סקר טלפוני בקרב 501  גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל. הדגימה אקראית ופרופורציונלית לפי מין גיל ואזור מגורים.
  טעות הדגימה המירבית: 4.5%

  הסקר בוצע בספטמבר  2004 בשיטת CATI במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בתל אביב.

  עיקר הממצאים

  1. השתתפות במבצעים
  "במהלך החודש האחרון, האם קנית מוצר במבצע במהלך הקניות שלך בסופר"
  71% מהמדגם קנו מוצר בסופר, שהשתתף במבצע במהלך החודש האחרון:
  שעור ההשתתפות במבצעים בחודש האחרון, גבוה יותר בקרב נשים (85%) לעומת גברים (69%)
  ההשתתפות מגיעה לשיא בגילאי 25-34 (82%) ויורדת בהדרגה עם הגיל עד לשפל של 60% בגילאי 50+
  ההשתתפות במבצעים גבוהה מעט יותר בקרב בעלי הכנסה ממוצעת ומטה (74%) לעומת בעלי ההכנסות הגבוהות (68%).  ביתר המאפיינים הדמוגרפיים לא נמצאו הבדלים.

  2. היחס למבצעים
  "איך היית מתאר את יחסך למבצעים? הקרא"

  36% בודקים מבצעים רק למוצרים שנמצאים ברשימת הקניות
  35% קונה מוצרים במבצע, גם אם לא תכנן מראש לקנות את המוצר (הרבה יותר נשים מגברים, וגילאי 25-34)
  4% קונה רק מוצרים במבצע, ודוחה קנייה למוצר שלא במבצע
  25% לא מתייחס בכלל למבצעים, ומשתתף בהם בצורה פאסיבית

  3. סוגי המבצעים
  "במהלך החודש האחרון, באיזה סוגים של מבצעים השתתפת?"

  האחוזים שלהלן הם מתוך כלל המדגם

  61% מבצעי הנחות:
  47% הנחה על קניית המוצר ללא תנאי
  40% קנה מוצר וקבל הנחה על המוצר השני
  39% הנחה של הרשת לחברי המועדון
  50% מבצעי מתנה
  39% מבצע מסוג קנה 2 וקבל מוצר שלישי בלא תשלום
  31% קנה מוצר וקבל מתנה (לא אותו מוצר)
  36% מבצעי שוברים/ קופונים
  25% שובר לקבלת מוצר מתנה
  24% שובר לקניית מוצר בהנחה

  השתתפות גבוהה יותר של נשים וגילאי 25-34 בכל סוגי המבצעים.
   
  4. שיעור המוטעים במבצעים
  "האם קרה לך שקנית משהו תחת הרושם שהוא במבצע, ובדיעבד הסתבר שהוטעית?"
  89% מכלל המדגם קנו בסופר מוצר במבצע במהלך השנה האחרונה
  74% מכלל המדגם טענו כי הוטעו במבצע זה או אחר
  בשנה האחרונה הם חוו 3.7 הטעיות בממוצע

  על חווית הטעייה דיווחו כל המגזרים באופן דומה.

  5. סוגי הטעויות השכיחים ביותר (מבין מי שציינו את סוג הטעות)
  60% שילם על המוצר יותר משהבין עפ"י תיאור המבצע
  36% לא קבל את המתנה שחשב שיקבל
  4% חשב שהמבצע בתוקף, אך התברר שפג תוקף

  6. הגורמים המטעים במבצעים שחוו המרואיינים (מתוך כלל המדגם)
  "מניסיונך, מהם הגורמים המטעים בכל מה שקשור במבצעים בסופר"?

  68% המבצע הסתיים, אבל עדיין רשום על המוצר
  68% התנאים המגבילים של המבצע רשומים באותיות קטנות (שלא ראיתי)
  64% המתנות אזלו מהמלאי
  57% הניסוח של תנאי המבצע מאד מבלבל
  56% תוקף המבצע פג – לא שם לב לתאריך
  55% מיקום השילוט מטעה לגבי המוצרים שלגביהם המבצע תקף
  52% קשה להבין אם המוצר שקנית כלול במבצע (רשום בברקוד)

  על בלבול הנובע מנסוח המבצע דיווחו יותר גברים מאשר נשים, ואילו נשים דיווחו יותר על בלבול הנובע מהאותיות הקטנות.

  7. עלות הטעות
  "כמה עלתה לך הטעות הזאת- כלומר כשאתה חושב על הפער בין מה שחשבת שתרוויח ובין מה ששילמה בסופו של דבר?"
  עלות הטעות הממוצעת הוא 16 ש"ח.
  גברים דיווחו על טעויות יקרות יותר (18 ש"ח) לעומת הנשים (15 ש"ח)
  וצעירים (19ש"ח) יותר ממבוגרים (13 ש"ח).

  8. גילוי הטעות
  "באיזה שלב אתה בדרך כלל מגלה את הטעויות האלה"
  44% כשמגיע לקופה
  28% כשבודק את החשבון אחרי שעבר בקופה
  28% כשמגיע לבית
  23% כשבוחן את המוצרים על המדף
  11% רק אם מישהו ספר לי על כך

  גילוי הטעות בשלב המעבר בקופה גבוה יותר בקרב נשים בגילאי 25-34, בעוד הצעירים יותר מגלים את הטעות כשמגיעים לבית.

  9. התגובה לטעות
  "כשמתברר לך שלא הבנת נכון את המבצע או שהוטעית, האם אתה נוהג להחזיר את המוצר ולקבל זכוי/או את כספך חזרה?
  36% לרוב, קונה את המוצר בכל זאת
  25% מחזיר את המוצר ומקבל זכוי
  17% מחזיר את המוצר ומקבל כסף חזרה
  12% מבטל את הקניה בקופה
  4% מנסה בלי הצלחה להחזיר את המוצר
  1% מפסיק לקנות במקום הזה
  4% פעולה אחרת

  ההשלמה עם הטעות וקניית המוצר בכל זאת שכיחה יותר בקרב הצעירים, ופוחתת בהדרגה עם הגיל.

  מסקנות

  1. רוב מוחלט של הצבור משתתף במבצעים בסופר, ואף משנה את התנהגות הקנייה שלו כתגובה למבצעים המוצעים לו בעת הקנייה.

  2. המחקר מצביע על אפקטיביות גבוהה של כל סוגי המבצעים (מבצעי הוזלה ומבצעי מתנות) המפתים את כל המגזרים באוכלוסיה. אמנם השוברים/קופונים שכיחים מעט פחות, אבל גם הם מצליחים להפעיל את שליש הצבור בחודש אחד.

  3. רוב הצבור נופל בפח של מבצעים מטעים מספר פעמים בשנה. מקורות הטעות מגוונים, ורוב הנשאלים מעידים על עצמם כמי שנפלו במבצע מטעה בגלל שלל של גורמים מטעים (נסוח מבלבל, אותיות קטנות, מוצרים שלגביהם המבצע לא תקף, וכלה במבצע שפג תוקפו אך עדיין מוצג כאילו היה עדיין בתוקף).

  4. הכסף שהצרכן הממוצע משלם יותר בגלל המבצעים המטעים בסופר מסתכם ב- 60 ש"ח בשנה.
  כלומר מדובר  בכ- 160 מליון ש"ח בשנה הוצאה עודפת הנובעת ממבצעים מטעים בסופרים (זהו שעור ההגדלה בהכנסות של הסופרים כתוצאה מהטעיית מבצעים).

  5. רק במחצית המקרים, הצרכן מצליח לצאת מהמבצע המטעה. במחצית האחרת, הוא זורם עם הטעות, קונה בכל זאת את המוצר ולא מחזיר אותו. רק לעתים נדירות, הצרכן נוטש את הרשת בגלל מבצע מטעה.

  מכל אלה עולה המסקנה העצובה, שהצבור מוכן לספוג מבצעים מטעים, וכי גורם ההטעיה במבצעים הוא מקור לא מבוטל של הגדלת הכנסות למשווקים.