אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא המיתון (2005)

  סקר מכון ברנדמן לחקר ויעוץ בשיווק:
  79% אומרים כי "המיתון לא הסתיים"

  חלפו כמעט שנתיים מאז הכריז מי שהיה שר-האוצר בנימין נתניהו כי "המיתון נגמר" (ב18- בנובמבר 2003), אך 79% מן האוכלוסיה אינם מצטרפים להערכתו וטוענים כי המיתון עדיין קיים. 10% טוענים כי הוא חלף ול11%- אין דעה בנושא זה. כך עולה מנתוני סקר מיוחד שערך מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק ביוזמתו בשבוע השלישי של חודש אוגוסט. יצויין כי ההערכה שהמיתון טרם הסתיים דומה בשיעורה בכל קבוצות הגיל, המין וההכנסה.

  "נראה כי קיים פער בין שיעורי בין שיעורי הצמיחה במשק לבין החוויה האישית של הפרט לגבי המצב הכלכלי" אומרת רות ברנדמן, מנכ"ל מכון ברנדמן למחקר וייעוץ בשיווק.

  סקר מכון ברנדמן ביקש לברר אף מהי תפישת האנשים את השינוי מצבם הכלכלי האישי בשנה האחרונה ומצא כי 24% טוענים כי מצבם הכלכלי השתפר כאשר 20% אומרים "השתפר" ועוד 4% מעריכים "השתפר מאוד". 46% טענו כי לא חל שינוי ואילו 30% מדווחים כי מצבם הכלכלי הורע כאשר 19% מעריכים "הורע" ועוד 11% "הורע מאוד".
  בחלוקה לפי מינים נמצא כי בעוד ש30%- מן הגברים בכלל הנשאלים ציינו כי חל שיפור במצבם הכלכלי, הרי רק 18% מן הנשים מעריכות כך את מצבן הכלכלי. הדיווח על שיפור במצב הכלכלי רווח יותר בקרב קבוצות הגיל 34-18 מאשר בקבוצות הגיל 54-35 או בני 55 ומעלה.

  נראה כי ההבדלים בין קבוצות הגיל משקפות מהלך חיים רגיל, ואינם פועל יוצא של שינויים כלכליים. באופן טבעי, בקבוצת הגיל 18-34 שיעורים גבוהים הנכנסים למעגל העבודה לאחר לימודים או משפרים את מצבם התעסוקתי בדרכים אחרות. 

  מאחר שהסקר נערך בעיצומה של תוכנית ההינתקות נתבקשו הנשאלים להעריך מה תהיה לדעתם השפעת ההינתקות על הכלכלה. 39% מהם טענו כי ההינתקות תשפר את הכלכלה; 27% טענו כי ההינתקות תפגע במצב הכלכלי של ישראל; 17% טענו כי לא יחול שינוי ו17%-  אינם יודעים.
  מתשובות הנסקרים על מידת תמיכתם בהינתקות ניתן להסיק כי למידת התמיכה בה היתה שהפעה על ההערכה בתחום הכלכלי: 65% מן התומכים בהינתקות העריכו את תרומתה החיובית לכלכלה לעומם רק 15% מקרב מתנגדי ההינתקות העריכו כי תשפר את מצב המשק. "ברור לפיכך", אומרת רות ברנדמן מנכ"ל מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, "כי ההערכה הכלכלית משמשת כנימוק להצדקת ההשקפה הפוליטית של המרואיין".
  סקר מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק נערך ביוזמת המכון ללא כל גורם מזמין. הסרק בוצע בטלפון ממרכז התקשורת של המכון בקרב מדגם ארצי ומייצג בן 500 איש של האוכלוסיה היהודית הבוגרת דוברת העברית.