אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא תכנית ההתנתקות (2005)

  סקר טלפוני בנושא תוכנית ההתנתקות - אוגוסט 2005

  השיטה ומבנה המדגם
  סקר טלפוני בקרב 500 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל. הדגימה אקראית ופרופורציונלית לפי מין גיל ואזור מגורים. טעות הדגימה המירבית: 4.5% .
  הסקר בוצע בשבוע השלישי של חודש אוגוסט 2005 בשיטת CATI במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בתל אביב.

  מטרות המחקר:
  1. לאמוד את שיעור התומכים/ המתנגדים לתוכנית ההתנתקות.
  2. לאמוד את תפישת המיתון בישראל.
  3. תפישת המצב הכלכלי האישי במהלך השנה האחרונה.
  4. בחינת התפיסות של השפעת תהליך ההתנתקות על המצב הכלכלי של ישראל.

  עיקר הממצאים:

  1. תפישת המיתון בישראל
  המרואיינים נשאלו האם לדעתם המיתון במצב הכלכלי בישראל הסתיים.
  79% מכלל המרואיינים טענו כי המיתון עדיין קיים.
  10% טוענים כי המיתון הסתיים
  11% לא יודע/ אין דעה

  התפישה כי המיתון עדיין קיים עקבית בכל הפלחים השונים שנבדקו. 

  2. השפעת תהליך ההתנתקות על המצב הכלכלי של ישראל
  המרואיינים נשאלו כיצד ישפיע תהליך ההתנתקות על המצב הכלכלי של מדינת ישראל
  39% ציינו כי תהליך ההתנתקות ישפר את המצב הכלכלי (29% ישפר, 10% ישפר משמעותית).
  27% טענו כי תהליך ההתנתקות יפגע במצב הכלכלי של ישראל (17% יפגע, 10% יפגע מאד).
  17% לא ישפר ולא יפגע
  17% לא יודעים

  השפעת התמיכה בהתנתקות על תפישת המצב הכלכלי העתידי של ישראל
  לתמיכה או להתנגדות לתהליך ההתנתקות השפעה ישירה על תפישת המצב הכלכלי העתידי של ישראל.
  מתוך תומכי ההתנתקות:
  65% סבורים כי ההתנתקות תשפר את מצבה הכלכלי של ישראל
  9% סבורים כי ההתנתקות לא תשפר ולא תפגע
  13% סבורים שההתנתקות תפגע

  מתוך מתנגדי ההתנתקות:
  15% סבורים כי ההתנתקות תשפר את מצבה הכלכלי של ישראל
  24% סבורים כי ההתנתקות לא תשפר ולא תפגע
  49% סבורים שההתנתקות תפגע

   3. תפישת המצב הכלכלי האישי:
  המרואיינים נשאלו האם בשנה האחרונה מצבם הכלכלי/אישי השתפר או הורע.
  24% מכלל המדגם ציינו כי מצבם הכלכלי השתפר (20% השתפר, 4% השתפר משמעותית)
  44% טענו כי מצבם לא השתפר ולא הורע.
  30% טענו כי מצבם הכלכלי הורע (19% הורע, 11% הורע משמעותית)
  2% לא ידעו

  שיעור מי שציינו כי מצבם הכלכלי השתפר גבוה יותר בקרב:
  גברים (30%) מאשר נשים (18%),
  ובקרב צעירים בגילאי 18-34 (38%) לעומת גילאי 35-54 (19%) ו-גילאי 55+(8%).


  4. שיעור התמיכה/ההתנגדות לתוכנית ההתנתקות
  44% מהמדגם ציינו כי הם תומכים בתוכנית ההתנתקות.
  35% מתנגדים להתנתקות
  9% לא תומכים ולא מתנגדים
  12% לא יודע/ אין דעה בנושא

  שיעור התמיכה בתוכנית ההתנתקות גבוה יותר לפי הפרמטרים הדמוגרפיים הבאים:
  א. שיעור התמיכה עולה ככל שעולים בגיל המרואיין:
  בקרב גילאי 18-34 - 33% תומכים בהתנתקות  
  גילאי 35-54 - 47%
  גילאי 55+    - 59%

  ג. שיעור התמיכה גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים:
  בקרב נשים – 39% תומכים בהתנתקות
  גברים – 49%

  ג. שיעור התמיכה גבוה יותר בקרב חילוניים
  בקרב חילונים- 62% תומכים בהתנתקות
  מסורתיים - 32%
  דתי/חרדי - 1%.