אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא קיטון הכנסות (2002)

  סקר טלפוני בנושא קיטון הכנסות - ספטמבר 2002

  מטרות המחקר:
  1. לאמוד את השיעור באוכלוסייה שסבלו מקיטון בהכנסתם.
  2. לאמוד את גודל הקיטון הממוצע והמקורות שלו.

  שיטת המחקר:
  סקר טלפוני בקרב 508 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה.  הסקר מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל והוא פרופורציונאלי לפי גיל, מין ואזורי חיוג.
  הסקר בוצע ממשרדי מכון ברנדמן בת"א במהלך השבוע האחרון של חודש אוגוסט 2002.


  עיקר הממצאים:

   
  1. 
  שיעור הקיטון במשכורת
  במהלך השנה היוצאת לערך מחצית מהאוכלוסייה לא חל שינוי בהכנסה נטו (טבלא 1א'):
  32% חל קיטון בהכנסה הכוללת נטו
  19% חל גידול בהכנסה הכוללת נטו
  47% לא חל כל שינוי

  שיעורי קיטון גבוהים יותר בהכנסה נטו נמדדו בקרב בני ה- 35+.

  2. הגורמים העיקריים לקיטון בהכנסה
  38% ירידה בכח הקנייה (12% מכלל המדגם)
  38% קיצוצים ברכיבי שכר (3% מכלל המדגם)
  33% צמצום במקורות הכנסה אחרים (נדל"ן, חסכונות, ביטוח לאומי וכו') (11% מכלל המדגם)
  27% הפסקת עבודה (9% מכלל המדגם)
  10% שינוי במצב אישי (כמו גירושין, לימודים, גיוס וכו')

  3.  שיעור הצמצום בהכנסה החודשית
  שיעור הקיטון הממוצע בהכנסה החודשית עומד על 1084 ש"ח.

  4. אפיון הפלחים
  על קיטון בהכנסה דיווחו יותר בעלי משפחות בגילאי 35+, בעלי הכנסה נמוכה והשכלה ממוצעת ומטה, וכן מי שמנהלים סגנון חיים מסורתי.
  על גידול בהכנסה דיווחו יותר צעירים בגילאי 18-34, בעלי הכנסה והשכלה גבוהות.


  מסקנות
  1. מאזן נטו מראה על קיטון בהכנסה במהלך השנה היוצאת ( 32% חל קיטון לעומת 19% שחל גידול)
  2. מקורות הקיטון מרובים וכוללים לא רק הפסקת עבודה וירידה בכח הקנייה לאור האינפלציה, אלא
  גם צמצום ברכיבי שכר וצמצום במקורות הכנסה אחרים שאינם נובעים מעבודה (כמו השקעות נדלן, חסכונות והכנסות מביטוח לאומי).
  3. ניתוח דמוגרפי מצביע על בעלי המשפחות משכבות הביניים כסובלים העיקריים מהקיצוץ, בעוד בעלי ההכנסות הגבוהות המשיכו לדווח על עלייה בהכנסותיהם.