אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא הוצאות על חגי תשרי (2003)

  סקר בנושא הוצאות על חגי תשרי 2003

  שיטת המחקר:
  סקר טלפוני בקרב 506 גברים ונשים בגילאי 18 עד 74.  הסקר מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל והוא פרופורציונאלי לפי גיל, מין ואזורי חיוג. הסקר בוצע במרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א בספטמבר/אוקטובר 2003.

  עיקר הממצאים:

  1. הוצאות לקראת החגים
  מתנות: 69% יקנו מתנות בשווי ממוצע של 682 ₪
  מזון: 67% יקנו מזון בשווי סל ממוצע של 778 ₪
  בילויים: 50% יוציאו כסף על בילוי בחג בשווי ממוצע של  567 ₪
  ביגוד: 50% יקנו בגדים לחג בשווי ממוצע של  713 ₪
  תכשיטים: 20% יקנו תכשיטים לקראת החגים בשווי ממוצע של 892 ₪
  דברים אחרים: 30% יוציאו 669 ₪ נוספים על נושאים אחרים הקשורים בחגים.
   

  2. התפלגות ההוצאות לקראת החגים לפי נושאים
  בממוצע משוקלל – הוציאה משפחה 2013 ₪ על קניות מיוחדות לחגים.
  סה"כ הוצאה לקראת החגים מסתכמת ב- 3.02 מיליארד ₪ והיא מתפלגת כך:
  524 ₪ בממוצע 26% מזון שהם 782 מיליון ₪
  463 ₪ בממוצע 23% מתנות שהם 706 מיליון ₪
  362 ₪ בממוצע 18% ביגוד שהם 535 מיליון ₪
  282 ₪ בממוצע 14% בילויים שהם 425 מיליון ₪
  181 ₪ בממוצע 9% תכשיטים שהם 268 מיליון ₪
  201 ₪ בממוצע 10% דברים אחרים שהם 301 מיליון ₪

  3. השוואה לשנה שעברה
  בשאלה ישירה, ציינו 20% כי יוציאו יותר לעומת 28% שציינו כי יוציאו השנה פחות
  היתר ציינו כי יוציאו סכומים דומים לשנה שעברה.
  סה"כ מדובר בירידה נטו של 8% בהוצאות לקראת החגים.
  תחושת הקיצוץ בהוצאות חזקה פי שתיים בקרב נשים לעומת גברים (11% ירידה נטו לעומת 6% ירידה נטו בקרב גברים), וכן בקרב בעלי המשפחות הצעירות עד גיל 35 המדווחים על 26% ירידה נטו.
  הצעירים אינם שותפים כלל לתחושת הקיצוץ ומדווחים על גידול בהוצאות לקראת החגים (9% גידול נטו).

  4. הבדלים בין קבוצות הגיל
  מתנות ומזון: ההוצאה עולה עם הגיל בהדרגה ומגיעה לשיא בגילאי 50+
  על בילויים וביגוד מוציאים הכי הרבה בעלי המשפחות בגילאי  35-49 ובגיל 50+ ירידה תלולה.
  על תכשיטים מוציאים פי כמה יותר בני 50+ שמוציאים 2133 ₪ לעומת 567 ₪ שמוציאים הצעירים.

  מסקנות

  1. ההוצאות לחגים מגוונות, כשהפריטים המובילים, מלבד מזון, הם מתנות, בילויים וביגוד.
   

  2. שווי ההוצאה על הפריטים השונים שונה בין קבוצות הגיל השונות ומעיד על ההשפעה של השלב במעגל החיים. כך המבוגרים ממשיכים להיות מחוייבים למזון ומתנות כלפי בני המשפחה, בעוד בעלי המשפחות הצעירות מוציאים יותר על ביגוד ובילויים. הפינוק הבולט של בני ה 50+ הוא דווקא בתחום התכשיטים.

  3.  המיתון נותן אותותיו גם בהוצאות לקראת החגים. סה"כ מדוחים 28% על הורדה בהוצאות לקראת החגים. תחושת הצורך בקיצוץ מורגשת יותר בקרב נשים מאשר גברים, וכן בקרב בעלי המשפחות עם ילדים, ובעיקר בקרב המשפחות הצעירות מאד, בקרב שכירים דתיים ובעלי הכנסות נמוכות. לעומתם, לא רק שאין תחושת קיצוץ בקרב הרווקים בגילאי 18-24, אלא אף עלייה – כנראה מאחר שמגזר זה נמצא בשלב של עלייה בהכנסה (מעבר מבי"ס למשכורת צבאית, וממשכורת צבאית לאזרחית). ניתן להסיק מכך, שהמיתון פוגע עמוק יותר במשפחות הצעירות.