אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא כוכבים ונקודות בכרטיסי אשראי (2002)

  סקר בנושא כוכבים ונקודות בכרטיסי אשראי - דצמבר 2002

  השיטה
  הסקר נערך טלפונית במסגרת האומניפונים השוטפים בשיטת CATI ממרכז התקשורת הממוחשב של מכון ברנדמן בת"א. המדגם הקיף 500 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה שהוא מדגם ארצי, אקראי ומייצג של האוכלוסיה דוברת העברית בישראל. הדגימה אקראית ומכסתית לפי מין גיל ואזור מגורים.

  מטרות המחקר
  להעריך את שווי הנקודות והכוכבים שמחזיק הצבור בכרטיסי האשראי, ושטרם נפדו.

  עיקר הממצאים

  1. שיעור כרטיסי אשראי בצבור
  67% מהמדגם מחזיקים בכרטיסי אשראי. זוהי ירידה לעומת יולי 2002 אז החזיקו בכרטיסי אשראי 73% מהמדגם.

  השיעור גבוה יותר בקרב גילאי 25-49 ונמוך יותר בקרב צעירים.
  אולם גם בקרב צעירים שיעור כרטיסי האשראי גבוה ומגיע ל 47%.
  גברים מחזיקים בכרטיסי אשראי יותר מנשים (70% לעומת 64%).

  2. התפלגות כרטיסי האשראי מקרב המחזיקים בהם:
  40% מהצבור שהם 59% ממחזיקי כרטיס אשראי מחזיקים בכרטיסי ויזה (ויזה כאל, דיינרס, לאומי כארד)
  31% מהצבור שהם 45% ממחזיקי כרטיס אשראי מחזיקים בישראכרד, יורוכארד ומאסטרכארד
  4% אמריקן אקספרס
  4% סרבו לציין את שם הכרטיס.
  הערה: האחוזים מסתכמים ליותר ממאה אחוז שכן מחזיקים ביותר מכרטיס אחד.

  3. שיעור המחזיקים בנקודות לזכותם
  59% מחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, דיינרס, ולאומי כארד.
  ל- 98% מביניהם נקודות לזכותם. 65% ידעו לצייין כמה נקודות לזכותם, בעוד היתר נמנעו מתשובה.
  הם מחזיקים בממוצע של 5377 נקודות. למרבית המשיבים נקודות בשווי שבין 1000 ל 5000 נקודות.

  4. שיעור המחזיקים בכוכבים לזכותם
  45% מחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, יורוקארד, מאסטרכארד וגולדמאסטרכרד.
  ל- 97% מביניהם כוכבים לזכותם. 54% ידעו לציין כמה כוכבים לזכותם בעוד היתר נמנעו מתשובה.
  הם מחזיקים בממוצע של 832 כוכבים. למרבית המשיבים כוכבים בשווי שבין 201 ל600 נקודות.

  5. הבדלים בין מגזרים
  גילאי 50+ מחזיקים בממוצע גבוה יותר של נקודות וכוכבים מהצעירים:
  50+:  1401 כוכבים, 6020 נקודות
  35-49: 636 כוכבים, 5918 נקודות
  25-34: 892 כוכבים, 6084 נקודות
  18-24: 194 כוכבים, 1174 נקודות

  גברים מחזיקים בממוצע גבוה יותר של נקודות וכוכבים מנשים:
  גברים: 979 כוכבים, 5492 נקודות
  נשים: 681 כוכבים, 5221 נשים.

  בשני המקרים, הפערים גדולים יותר בקרב מחזיקי ישראכרד ומאסטרכרד מאשר בקרב מחזיקי הויזות למיניהן.

  מסקנות

  1. שיעור המחזיקים בכרטיסי אשראי ירד מאז יולי 2002 מ 73% ל 67%, וזאת מקרב האוכלוסיה הבוגרת בישראל דוברת העברית (לא נכללו במדגם עולים שאינם דוברי עברית והמגזר הערבי). הירידה בשיעור המחזיקים בכרטיסי אשראי היא היבט נוסף של היחלשות כח הקניה של הצבור הישראלי.

  2. ערך הנקודות והכוכבים בהם מחזיק הצבור גבוה מאד.
  לפי מפתח של: 10 נקודות ויזה = 1 כוכב ישראכרד: 30 אגורות, לו פנה הצבור היום לפדות את כל הנקודות והכוכבים העומדים לזכותו היה ערכם מגיע ל – 129 מיליון ₪, כלהלן:
  230 מיליון כוכבים – שהם 69 מיליון ש"ח
  2 מליארד נקודות ויזה – שהם 60מיליון ש"ח

  3. השיעור הגבוה של ערכי הנקודות והכוכבים שבידי המבוגרים בגילאי 50+ נובע משני גורמים:
  האחד – הם משתמשים כבדים יותר בכרטיסי האשראי שבידיהם.
  השני – הם לא נוטים לנצל את המתנות שמציעות חברות האשראי, אם בגלל העדר מתנות מתאימות למגזר זה ואם בשל ההיענות הנמוכה של המבוגרים להשתתף במבצעים באשר הם.