אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא מבצעי מכירות (2004)

  מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק: 74% מן האוכלוסיה טוענים
  כי הוטעו במבצעי מכירות ברשתות מזון ומרכולים


     74% מן האוכלוסיה הבוגרת טוענים כי הוטעו במהלך השנה האחרונה במבצעי מכירות של רשתות המזון,המרכולים ויצרנים אחרים. מסקר מיוחד, שערך מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, עולה כי כל צרכן חווה בממוצע בשנה האחרונה למעלה מ3- הטעיות במבצעים. 60% מדווחים כי שילמו על מוצר שבמבצע יותר מכפי שניתן היה להבין ממודעות הפרסום; 36% לא זכו בשי שהובטח להם, 4% קנו מוצרים, שמאוחר יותר התברר להם כי פג תוקפו של מחיר המבצע.

     כאשר שאלו סוקרי מכון ברנדמן את הנשאלים במדגם המייצג (שכלל 501 גברים ונשים בני 18 ומעלה), מה היו הגורמים המטעים השיבו 60% כי הוטעו ע"י תווית מחיר המבצע על המוצר לאחר שפג תוקף המבצע; 68% טענו מגבלות המבצע נכתבו בשיטת "האותיות הקטנות"; 64% השיבו כי המתנות המובטחות לא הוענקו להם בטענה כי אזלו מן המלאי; 57% אמרו כי ניסוח תנאי המבצע היה בלתי ברור; 56% לא שמו לב לתאריך תפוגת המבצע; 55% הבינו מאופן תליית שלטי הפרסום של המבצע כי הוא תקף למוצרים שונים מאלה שנקנו; 52% התמרמרו על אופן סימון מחיר המבצע על-גבי המוצרים עצמם.

     ממצאי מכון ברנדמן עולה כי טענות על ניסוחים מבלבלים נשמעו יותר מפי גברים מאשר נשים, שהתלוננו כי טעויותיהן נבעו משיטת "האותיות הקטנות".

     ערך ממוצע של קנייה מוטעית אחת חושב על-ידי מכון ברנדמן כ16- שקלים. עלות טעות ממוצעת אחת של גבר – 18 שקלים, של נשים – 15 שקלים, של צעירים – 19 שקלים ואילו טעות של לקוחות מבוגרים התבררה כנמוכה ביותר – 13 שקלים. מחישוב כולל עולה כי כל לקוח משלם בממוצע לשנה כ60- שקל על קניית מוצרים שאמורים היו להימכר לו בתנאי מבצע. "לפיכך", אומרת רות ברנדמן, מנכ"ל מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, " היקף ההוצאה העודפת השנתית בעקבות מבצעים מטעים מגיע ל 160- מיליון שקל (זהו המחיר העודף ששולם לעומת המחיר המובטח עפ"י תנאי המבצע).

     מתי מגלים הלקוחות כי טעו? 44% ליד הקופות; 28% עם בדיקת החשבון לאחר התשלום בקופה; 28% בביתם; 23% כאשר שבו ובחנו את המוצרים שעל המדפים; 11% - רק כאשר הופנתה תשומת-לבם לכך. (הערה: הסכום מסתכם ביותר מ100%- משום שמי שהוטעו יותר מפעם אחת גילו את הטעויות בנסיבות שונות)

     "אחת המסקנות המעניינות ביותר העולה מן הסקר", אומרת רות ברנדמן "היא שלמרות המודעות הגבוהה לכך שמבצעי המכירות מכילים פוטנציאל גדול של טעויות והטעיות חוזר רוב הציבור וקונה מוצרים תחת מבצעים".

     כאשר שאל מכון ברנדמן כיצד מתמודדים הלקוחות עם גילוי הטעות התברר כי 42% מחזירים אותו בתמורה לזיכוי כספי מיידי או תעודת זיכוי; 36% מחליטים לקנותו; 12% מבטלים הקניה במהלך עריכת החשבון בקופה; 4% ניסו להחזירו אך ללא הצלחה; 1% החליטו שלא לשוב ולקנות במרכול. 5% מגיבים בתגובות אחרות.

     "מממצאי הסקר ניתן להגיע למסקנה שיווקית נחרצת: 'המבצעים או מה שנתפש כמבצעי מכירות' הם גורם שיווקי יעיל ביותר ומושך ומפתה את הלקוחות להעדיף מוצרים שבמבצע. הנתונים מעלים כי 71% מן הציבור מעידים כי הם עירניים וקונים במיוחד מוצרים, הנמכרים במסגרת מבצעים", מסכמת רות ברנדמן, מנכ"ל מכון ברנדמן למחקר ויעוץ בשיווק, ומוסיפה בנימה אישית: מכל אלה עולה המסקנה העצובה, שהצבור מוכן לספוג מבצעים מטעים, וכי גורם ההטעיה במבצעים הוא מקור לא מבוטל של הגדלת הכנסות למשווקים.