אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
סקרים שהתפרסמו
ארכיון פרסומי Visibility Index


  סקר בנושא חשבון בנק (2002)

  סקר בנושא חשבון בנק - יוני 2002

  השיטה ומבנה המדגם

  סקר טלפוני בקרב 552 נשים יהודיות וערביות. המדגם אקראי ארצי ומייצג כל אחד משני המגזרים.

  עיקר הממצאים:


  1. שיעור נשים עם חשבונות בנק

  89% מהנשים היהודיות לעומת 60% מהנשים במגזר הערבי.

  2. האם החשבון נפרד או משותף עם בן הזוג

  47% מהנשים היהודיות מחזיקות בחשבון בנק נפרד על שמן, לעומת
  34% מהנשים במגזר הערבי

  3. פרופיל דמוגרפי
  כצפוי, שיעור חשבונות פרטיים על שם האישה בלבד גבוה יותר בקרב נשים לא נשואות בעוד החשבונות המשותפים מגיעים לשיא בגילאי 25-49.

  אולם, בעוד במגזר הערבי, חשבונות אישיים של האישה שכיחים יותר בקרב נשים עם הכנסה והשכלה גבוהות, הרי שבמגזר היהודי התמונה הפוכה: חשבונות פרטיים של האישה מייצגים דווקא נשים בעלות הכנסה והשכלה מתחת לממוצע.


  מסקנות

  1. באוכלוסיה היהודית – חשבון בנק הינו נורמה מקובלת. אולם ההבחנה בין חשבון אישי פרטי של האישה לעומת חשבון משותף עם בן הזוג אינו מהווה סמל להצלחתה האישית כמפרנסת. להפך, החשבון הפרטי האישי הוא סמל למעמד המשפחתי שלה, וכידוע, נשים לא נשואות או נשים חד הוריות סובלות מרמה כלכלית נמוכה בהשוואה לנשים נשואות.

  2. באוכלוסיה הערבית – חשבון בנק עדיין לא נתפש כנורמה מקובלת לנשים, כך שכמעט למחצית מהנשים הערביות בישראל אין גישה לחשבון בנק. חשבון בנק מסוג כלשהו לא נגיש למרבית הנשים
  מהשכבות הנמוכות במגזר הערבי.

  בניגוד לאוכלוסייה הכללית, חשבון בנק פרטי במגזר הערבי מייצג סמל של הצלחה כלכלית שלה ושל בן הזוג. כך נמצא שחשבון בנק פרטי של האישה נפוץ יותר בקרב נשים משכילות מהשכבות המבוססות של המגזר הערבי.

  3. בשני המגזרים – מיעוט הנשים מנהלות חשבון בנק עצמאי ונפרד מבן הזוג.