אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
מחלקת הסוקרים
שיטות מחקר כמותי
מודלים במחקר כמותי


  שיטות מחקר כמותי

  שיטות במחקר כמותי

  מחקרים אסטרטגיים - נועדו לאתר הזדמנויות ואיומים למותגים קיימים וחדשים, באמצעות בחינת התמהיל השיווקי, צרכים, מניעים, הזדמנויות שימוש, תפישות וחסמים. מחקרים אלה נעשים לרוב בשילוב של מחקר כמותי ואיכותי.

  מחקר נכסיות מותג - נועדו לבחון את עוצמתו של המותג מול המתחרים מתוך שילוב הפרמטרים: צריכה, נאמנות ועמדות כלפי המותג. (בקרב צרכנים ולא צרכנים).

  מחקרי סגמנטציה - נועדו לאפיין קהלים שונים עפ"י מגוון של פרמטרים. בשלב הראשון מתבצע אפיון הצרכים הכללי מהקטגוריה ולאחריו פילוח האוכלוסייה לפי צרכים אלו.

  מחקרי שביעות רצון - נועדו לבחון את שביעות הרצון בשלוש רמות: יחסים פונקציונאלים, יחסי סמכות ויחסים אנרגטיים עפ"י מודל TA.

  מחקרי גישוש לבחינת שווקים חדשים - נועדו לאפיון ראשוני של השוק מבחינת שיעורי חדירה, עומק הצריכה, הרגלי שימוש ונאמנות למותגים. מתוך האפיון הראשוני וקונספט המוצר החדש מוערך הפוטנציאל למוצר/שוק חדש.

  מחקרי בדיקת קונספטים/אריזות - נועדו להעריך את האפקטיביות ולסייע בבחירה מתוך מספר חלופות אפשריות. המחקר מתבצע פנים אל פנים באופן ממוחשב במשרדי המכון, ולרוב משולב עם קבוצות מואצות.

  מחקרי לקוח סמוי - נועדו לבחון את רמת השירות הניתן ללקוח.

  מחקרי אומניבוס - סקרי אומניפון שבועיים במגזר הכללי: האומניפון כולל 500 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה והם נערכים כל שבוע בשפה העברית.

  מחקרי אפקטיביות פרסום - ראה מודל AIM

  מחקרים בנקודות מכירה - נועדו לבחון את התנהגות הלקוח בעת ביקורו בנקודת מכירה. המחקר מאתר חולשות ועוצמות של המותג וסידור המדף.